Piosenka żeglarska – Gryfino

Dnia 13 maja 2014 miesz­kańcy naszego domu uczest­ni­czyli w “Nep­tu­nali” w Gry­fi­nie pod­czas któ­rej zdo­byli pierw­sze miej­sce w pio­sence szanty.