Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju
Warsztaty strzeleckie

Warsztaty strzeleckie

W dniu 8 sierpnia Koło LOK „Dzik” z Morynia przeprowadziło warsztaty strzeleckie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju . Uczestnikami byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z Trzcińska-Zdroju i Morynia. Łącznie ok. 45 osób. Warsztaty przeprowadzili instruktorzy strzelectwa sportowego z koła LOK „Dzik” z Morynia. Podczas warsztatów oddano…

Wędkowanie 2016

Wędkowanie 2016

W dniu 29.07.2016 r. (piątek) mieszkańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach. W XX kon­kur­sie zdo­by­li­śmy trzecie miej­sce, ale naj­waż­niej­sza była wspólna zabawa i mile spę­dzony czas.

Warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne

Dnia 30.05.2016 w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju odbyły się warsztaty fotograficzne, które poprowadził fotograf Pan Paweł Woźniecki z Centrum Kultury w Chonie.W warsztatach udział brali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Trzcińska-Zdroju oraz Morynia.

Strona 1 z 812345...Ostatnia »