Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Zdzisław Iwanicki – Przewodniczący Zarządu
Wioleta Kwaśniewska – Skarbnik
Łukasz Bernacki – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Halina Kruszewska – Członek
Anna Bała- Członek
Renata Kiedrzyń – Członek