VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Żeglarskiej

Dnia 26 czerwca 2015 miesz­kańcy naszego Domu wzięli udział w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej orga­ni­zo­wa­nym przez Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Szczecinie przy ul. Romera