NFZ – Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi

W dniu 15 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację projektu pt.:  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki z projektu pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród mieszkańców oraz personelu prowadzonego przez Stowarzyszenie – Domu Pomocy Społecznej. Środki finansowe z projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla zatrudnionych w prowadzonym przez Stowarzyszenie DPS pielęgniarek.