Moryń 2021

Dnia 16 czerwca br. odbyła się wycieczka dla podopiecznych Domu do Morynia.