Ziemniak na sportowo

Dnia 01 września 2018 r. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej uczestniczyli w imprezie pod nazwą „ziemniak na sportowo”. Organizatorem imprezy był Dom Pomocy Społecznej w Moryniu.