Występ dzieci ze Stołeczna – Boże Narodzenie

Dnia 17 grudnia 2014 miesz­kań­ców naszego domu odwie­dziła Szkoła Podstawowa ze Stołecznej. Przygotowała występ z okazji świąt Bożego Narodzenia.