Wszystkie dzieci nasze są

W sobotę  3 czerwca 2023 r. na placu koło Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Młyńskiej 4. odbył się Festyn pt. „Wszystkie dzieci nasze są – czyli polsko-ukraiński międzypokoleniowy dzień dziecka”. W obchodach święta naszych najmłodszych mieszkańców wzięło udział ok. 100 dzieci z naszej gminy, dzieci ukraińskie mieszkające w hotelu BICK i regionie, a także pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, którzy oprócz wzajemnej integracji międzypokoleniowej zrobili wystawę swoich prac plastycznych. Na wszystkich uczestników festynu czekały zamki dmuchane, malowanie twarzy, animator który przeprowadził gry i zabawy ruchowe, wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek, wata cukrowa oraz loteria fantowa z nagrodami. W ramach pikniku odbyła się pogadanka o ekologii, potrzebie dbania o własne środowisko, a także wspólne sprzątanie miejsca zabawy po całym wydarzeniu. Atrakcje dla najmłodszych zaplanowali także druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Policjanci z Posterunku Policji w Trzcińsku. 

Projekt sfinansowany został ze środków Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Programu Społecznik 2022-2024.

Źródło – Marcin Czesyk