„Siejmy Radość” – Moryń 2015

Dnia 12 czerwca 2015 miesz­kańcy naszego Domu wzięli udział we wspólnym koncertowaniu pn. „Siejmy Radość” orga­ni­zo­wa­nym przez Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Moryniu.