Różana Aleja – Społecznik

Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju zakończyło działania związane z projektem pn. ”Różana Aleja” w ramach Programu Społecznik na lata 2019 – 2021. Zaplanowane efekty rzeczowe projektu zostały w pełni zrealizowane, zagospodarowując pas terenu przy ogrodzeniu Domu Pomocy Społecznej poprzez posadzenie róż, oraz montując 4 tablice infograficzne mówiące o historii dawnego uzdrowiska, a obecnie DPS. Całość zadania zakończono zgodnie z założeniami spotkaniem, które niestety ze względów zagrożenia epidemii koronawirusa, odbyło się tylko w wąskim gronie mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej, na którym przedstawiono ciekawą prelekcję przygotowaną przez Pana Grzegorza Zwolińskiego mówiącą o historii uzdrowiska. Całość zadania zostało sfinansowane ze środków „Społecznika”, które Stowarzyszenie „Dom z Sercem” pomimo trudnego okresu związanego z epidemią, zdołało efektywnie wykorzystać. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za czynną pomoc w realizacji zadania.