Razem dla DPS

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku Zdroju, uzyskał wsparcie w formie grantu z Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą „RAZEM dla DPS”. Środki w wysokości pond 209 tyś. pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.

Moment podpisania umowy w dniu 27 sierpnia 2020 r. przez Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza i reprezentantów Zarządu Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Wiolety Kwaśniewskiej i Zdzisława Iwanickiego.