PODZIĘKOWANIE

Stowarzyszenie ”Dom z Sercem” prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, serdecznie dziękuje ZOZ i S „Med-Asystent” w Warszawie – Rejon Zachodniopomorski , za nieodpłatne przekazanie jednorazowego sprzętu ochrony osobistej.

Jeszcze raz dziękujmy w imieniu pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w  Trzcińsku – Zdroju za bardzo szybką reakcję na zgłoszone potrzeby.

Za Zarząd

Przewodniczący – Zdzisław Iwanicki