Dziękujemy

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju serdecznie dziękuje Pani Justynie Łukaszewskiej, Annie i Agnieszce Szumiło z Koła Gospodyń Wiejskich ze Stołecznej, oraz Panu Jarosławowi Szumiło za nieodpłatne uszycie i przekazanie dla naszych pracowników maseczek ochronnych.