Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Aktualności

Rowerowe pożegnanie wakacji

Rowerowe pożegnanie wakacji

W sobotę dnia 27.08.2016 r. odbyło się  rowerowe pożegnanie wakacji. Na początku rajdu przewodniczący Stowarzyszenia „Dom z Sercem” pan Zdzisław Iwanicki opowiedział o dziejach placówki Dom Pomocy Społecznej, którą zarządza oraz o ostatnich inwestycjach. Wiceprzewodniczący Twinningu Piotr Przytuła omówił szczegóły trasy i atrakcje czekające na cyklistów. Następnie grupa ponad…

Warsztaty strzeleckie

Warsztaty strzeleckie

W dniu 8 sierpnia Koło LOK „Dzik” z Morynia przeprowadziło warsztaty strzeleckie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju . Uczestnikami byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z Trzcińska-Zdroju i Morynia. Łącznie ok. 45 osób. Warsztaty przeprowadzili instruktorzy strzelectwa sportowego z koła LOK „Dzik” z Morynia. Podczas warsztatów oddano…

Wędkowanie 2016

Wędkowanie 2016

W dniu 29.07.2016 r. (piątek) mieszkańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach. W XX kon­kur­sie zdo­by­li­śmy trzecie miej­sce, ale naj­waż­niej­sza była wspólna zabawa i mile spę­dzony czas.

Strona 4 z 11« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »