Więcej o: Powitanie wiosny 2021

Powitanie wiosny 2021

Dnia 22 marca br. mieszkańcy Domu powitali wiosnę paląc symboliczną kukłę.

Zdjęcia K. Ł.

Więcej o: Dzień kobiet 2021 r.

Dzień kobiet 2021 r.

Dzień kobiet w DPS. Życzymy wsztstkiego najlepszego z okazji dnia kobiet.

Zdjęcia A. S.

Więcej o: Żołnierze Wyklęci

Żołnierze Wyklęci

Dnia 1 marca mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w hołdzie Żołnierzom Wyklętym zapalili znicze przy pomniku poległych żołnierzy na miejskim cmentarzu.

Zdjęcia A. S.

Więcej o: Walentynki 2021

Walentynki 2021

Dnia 12 lutego 2021 r. mieszkańcy Domu w Trzcińsku-Zdroju wręczyli każdemu pracownikowi walentyki zrobione przez siebie oraz otrzymali walentyki zrobione przez dzieci ze Szkół dla mieszkańcó DPS.

Dziękujemy Szkołom Podstawowym z Trzcińska-Zdroju, Góralic, Stołeczna i Mieszkowic za piękne Walentynki.

Zdjęcia A. S.

Więcej o: Razem dla DPS II

Razem dla DPS II

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku Zdroju, uzyskał wsparcie w formie grantu z Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą „RAZEM dla DPS”. Środki w wysokości pond 139 tyś. pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.