Żegnaj lato na rok – festiwal piosenki filmowej

Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju zorganizowało imprezę integracyjną, która odbyła się w dniu 08.09.2016 r. pod nazwą „Żegnaj lato na rok ….. – festiwal piosenki filmowej” Program imprezy obejmował część oficjalną i taneczno – rozrywkową. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Domu Pomocy Społecznej i zarazem Przewodniczący Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju pan Zdzisław Iwanicki uroczystym powitaniem gości i nagrodzeniem naszych mieszkańców za aktywny udział w życiu domu i terapii zajęciowej. Głos zabrali również Starostowie Powiatu Gryfińskiego P. Wojciech Konarski i Jerzy Miler, Burmistrz Gminy Trzcińsko – Zdrój P. Emilian Osetek, oraz ksiądz proboszcz Marek Piotrowski.

W imprezie wzięło udział 9 placówek – DPS Dębce, DPS Nowe Czarnowo, DPS Moryń, DPS Żabów, Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z Trzcińska Zdroju i Chojny, Młodzi dla Pokoju – młodzież z Gimnazjum w Chojnie, DPS Trzcińsko-Zdrój.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział i wspólną zabawę. Spotkanie zostało dofinansowane ze środków PFRON Powiatu Gryfińskiego i Gminę Trzcińsko – Zdrój. Dziękujemy również wszystkim pozostałym sponsorom za okazaną pomoc i wsparcie.