Występ dzieci ze Stołeczna – Dzień Niepodległości

Dnia 13 listopada 2014 miesz­kań­ców naszego domu odwie­dziła Szkoła Podstawowa ze Stołecznej. Przygotowała występ z okazji Dnia Niepodległości.