Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Michałek Angelika – Przewodnicząca Zarządu
Wioleta Kwaśniewska – Skarbnik
Łukasz Bernacki – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Koeller Krzysztof – Członek
Anna Bała- Członek
Renata Kiedrzyń – Członek