Sprzęt fitness

Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku – Zdroju w październiku 2021 roku podpisało umowę z Powiatem Gryfińskim w imieniu którego działało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Modułu IV programu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskało dofinansowanie w kwocie 25.440,47 zł. Pozyskane środki pozwoliły na zakup m.in.  urządzeń i sprzętu do aktywizacji ruchowej i ochrony naszych mieszkańców w zakresie zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem, oraz usprawnienia i aktywizacji ruchowej po zachorowaniach i czasie odosobnienia.