Spotkanie promocyjne

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ,odbyło się spotkanie promocyjne związane z zakończeniem prac remontowych obiektów dawnego uzdrowiska. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski i przewodniczący Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju Zdzisław Iwanicki. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Marek Piotrowski i kapelan ks. Tomasz Kałuża. W uroczystości otwarcia wzięli także udział członkowie zarządu i rady powiatu, burmistrzowie gmin Gryfina, Morynia, Trzcińska-Zdroju i Cedyni, a także mieszkańcy i pracownicy DPS. Wdzięczni za poprawę warunków bytowych mieszkańcy DPS, wręczyli kwiaty na ręce pana marszałka i starosty w podziękowaniu za pomoc w realizacji prac remontowych budynku i parku.

Projekt zrealizowano dzięki długoletnim staraniom władz Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju prowadzącego DPS Trzcińsko-Zdrój, pomocy unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i wsparcia Powiatu Gryfińskiego.

Realizatorem projektu był Powiat Gryfiński w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju, w ramach projektu pn:” Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju – Restauracja historycznego obiektu zabytkowego”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, OŚ PRIORYTETOWA 5 – TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA, Poddziałanie 5.2.2 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego nr projektu WND-RPZP.05.02.02-32-003/10.