Remont balkonów

W budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, trwają prace
remontowe wymiany drewnianej posadzki balkonów, oraz wymiany 2 kpl drzwi oddzielających hol od ciągów komunikacyjnych I piętra. Środki finansowe na realizację zadania pozyskało Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju składając wniosek do LGD „Lider Pojezierza”. Dofinansowanie w kwocie ponad 54 tys. zł, przyznane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, stanowiło 95% kwoty planowanej do realizacji projektu. Projekt pod nazwą „Ukazanie elementów budownictwa uzdrowiskowego poprzez odrestaurowanie unikatowych elementów budynku dawnego uzdrowiska w Trzcińsku – Zdroju” realizuje wyłoniona spośród złożonych ofert firma Pana Stanisława Rosołka z Trzcińska – Zdroju. Jak zapewnia wykonawca
prace zostaną wkrótce zakończone. Należy podkreślić że Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” na zlecenie Powiatu Gryfińskiego, który jednocześnie to zadanie finansuje.