PROW 2014 – 2020

W budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju zostały wykonane prace remontowe polegające na wymianie drewnianej posadzki na balkonach oraz wymianie dwóch kompletów drzwi oddzielających hol od ciągów komunikacyjnych I piętra. Środki finansowe na realizację zadania pozyskało Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju składając wniosek do LGD „Lider Pojezierza”.

Dofinansowanie w kwocie ponad 54 tys. zł, przyznane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, stanowiło 95% kwoty planowanej do realizacji projektu.

Projekt pod nazwą „Ukazanie elementów budownictwa uzdrowiskowego poprzez odrestaurowanie unikatowych elementów budynku dawnego uzdrowiska w Trzcińsku – Zdroju” został zrealizowany dzięki staraniom władz Stowarzyszenia „Dom z Sercem”.

Drzwi korytarza I piętro przed remontem.

Drzwi korytarza I piętro po remoncie.

Jeden z balkonów po remoncie.