Powitanie wiosny 2021

Dnia 22 marca br. mieszkańcy Domu powitali wiosnę paląc symboliczną kukłę.

Zdjęcia K. Ł.