Pożegnanie lata 2013 – Festyn pieroga

Stowarzyszenie „Dom z sercem” w Trzcińsku Zdroju zorganizowało imprezę integracyjną pn. „Pożegnanie lata 2013- festyn pieroga”, które odbyło się 05.09.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju. Wzięło w nim udział 12 placówek pomocy społecznej z województwa zachodniopomorskiego takie jak: DPS Trzcińsko- Zdrój, DPS Dolice, DPS Dębce, DPS Moryń, DPS Pyrzyce, DPS Nowe Czarnowo, DPS Szczecin, Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, Wychowankowie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Trzcińsku Zdroju, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie, WTZ z Goszkowa, DPS Resko.

Tegoroczny program imprezy obejmował część oficjalną, konkursową i taneczno – rozrywkową. Spotkanie rozpoczął o godz. 11.00 przewodniczący Stowarzyszenia „Dom z sercem” pan Zdzisław Iwanicki uroczystym powitaniem gości i nagrodzeniem mieszkańców DPS Trzcińsko-Zdrój biorących aktywnie udział w życiu naszego Domu, a także za czynny udział w terapii zajęciowej, doceniając w ten sposób ich zaangażowanie.

Tematem przewodnim tegorocznej imprezy były pierogi, to też głównym punktem był konkurs lepienia pierogów na czas. Jury oceniało czas, ilość i jakość wykonanych pierogów. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny z każdej placówki. Wspólnie ulepiono 675 pierogów w czasie 30 minut. W konkursie brali również udział: przedstawiciele zarządu powiatu, dyrektor PCPR , dyrektorzy placówek, przedstawiciele TZMO i pracownicy DPS. Konkurs dostarczył wszystkim świetnej zabawy i dużo śmiechu. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

Po części konkursowej, wszystkich uczestników zaproszono do wspólnej zabawy przy muzyce do której przygrywał zespół muzyczny „Składak” z Mieszkowic. Imprezę zakończono o godzinie 15.00, wzięło w niej udział blisko 200 osób.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie i okazaną pomoc w organizacji tej imprezy.