Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Zakup samochodu osobowego do przewodu osób niepełnosprawnych

                                                                                   Trzcińsko-Zdrój 25.04.2012  Uczestnicy postępowania wszyscy  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”  Na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.04.2012r. w związku z ww. postępowaniem:  Pytanie…

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju informuje, że w postępowaniu na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę oleju opałowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” Zastał wyłoniony dostawca: OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z.o.o UL. CHMIELEWSKIEGO 22 a, 70-028 SZCZECIN z…