VII Powiatowa Olimpiada Goszków

Dnia 24 września 2015 miesz­kańcy naszego Domu wzięli udział na Olimpiadzie o puchar Starosty Gryfińskiego orga­ni­zo­wa­nym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie.