Mikołaj 2017

Dnia 6 grudnia 2017 r. mieszkańców Domu odwiedził Mikołaj, które podarował im drobne upominki.