Fundusz Europejski – COVID-19

W dniu 28 października 2020 r. Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki z projektu pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród mieszkańców oraz personelu prowadzonego przez Stowarzyszenie – Domu Pomocy Społecznej. Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, a także zakup środków ochrony osobistej dla personelu i mieszkańców  Domu.