Więcej o: Warsztaty strzeleckie

Warsztaty strzeleckie

W dniu 8 sierpnia Koło LOK „Dzik” z Morynia przeprowadziło warsztaty strzeleckie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju . Uczestnikami byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z Trzcińska-Zdroju i Morynia. Łącznie ok. 45 osób. Warsztaty przeprowadzili instruktorzy strzelectwa sportowego z koła LOK „Dzik” z Morynia. Podczas warsztatów oddano około 1200 strzałów.

Więcej o: Morze 2016

Morze 2016

W poniedziałek  dnia 01.08.2016 mieszkańcy dps wybrali się nad Morze Bałtyckie.

Więcej o: Wędkowanie 2016

Wędkowanie 2016

W dniu 29.07.2016 r. (piątek) mieszkańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach. W XX kon­kur­sie zdo­by­li­śmy trzecie miej­sce, ale naj­waż­niej­sza była wspólna zabawa i mile spę­dzony czas.

Więcej o: Grill DPS

Grill DPS

Dnia 19.07.2016 na terenie dps odbyło się wspólne grilowanie.

Więcej o: Grill

Grill

Dnia 13.07.2016 opiekunka dps zorganizowała dla mieszkańców grila.