Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju
Remont Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju
Remont Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Remont Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Dzięki długoletnim staraniom władz Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju rozpoczęły się prace remontowe mające na celu odrestaurowanie obiektów dawnego uzdrowiska, a dzisiejszego DPS. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego…

Wędkowanie – Dębce 2015
Wędkowanie – Dębce 2015

Wędkowanie – Dębce 2015

Dnia 25 czerwca miesz­kańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach. W XIX kon­kur­sie zdo­by­li­śmy dru­gie miej­sce, ale naj­waż­niej­sza była wspólna zabawa i mile spę­dzony czas.

Calineczka
Calineczka

Calineczka

Dnia 19.06.2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej ze Stołecznej przygotowali występ dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju pt. „Caliceczka”. Serdecznie dziękujemy w imieniu pracowników i mieszkańców Domu.

Font Resize