Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju
Seni Cup 2015
Seni Cup 2015

Seni Cup 2015

W dniach 20–22 maja, miesz­kańcy Domu, brali udział po raz dziewiąty w Tur­nieju Kwa­li­fi­ka­cyj­nym Piłki Noż­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych Seni Cup 2015 w Pogo­rze­licy. Orga­ni­za­to­rami tej imprezy były Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych , Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Opieki Dłu­go­ter­mi­no­wej i Pomocy Spo­łecz­nej „Dom Pod Słoń­cem” oraz Fun­da­cja „ Razem Zmie­niamy Świat”.…

Font Resize