Więcej o: Kolędowanie DPS Moryń

Kolędowanie DPS Moryń

Dnia 14 stycz­nia 2015 miesz­kańcy naszego Domu wzięli udział we wspól­nym kolę­do­wa­niu orga­ni­zo­wa­nym przez Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Moryniu.

Więcej o: Wigilia 2014

Wigilia 2014

Dnia 24 grudnia 2014 w stołówce domu pomocy społecznej w Trzcińsku-Zdroju odbyła się Wigiia dla miesz­kań­ców naszego domu. Wszystkim życzymy wesołych świąt.