Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Wymiana pokrycia dachowego nad wejściem głównym w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

 

W wyniku złożenia przez Zarząd Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku Zdroju w marcu 2012 roku wniosku o dofinansowanie prac remontowych, polegających na wymianie pokrycia dachowego nad wejściem głównym wraz z obróbkami blacharskimi, Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 30.000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację powyższego zadania. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu realizację remontu zlecono Firmie „Usługi Komunalne, Mieszkaniowe, Transportowe, Handlowe i Cmentarne Józef Skiba”, które to zlecenie Firma wykonała bardzo solidnie, wywiązując się z nałożonych zakresów prac , oraz zawartych w umowie terminów. Sami jesteśmy zdumieni uzyskanym efektem prac remontowych, po których estetyczny wygląd budynku dawnego uzdrowiska uległ wyraźnej poprawie.

Należy zaznaczyć, że jest to początek realizacji zaplanowanych prac remontowych z opracowanej dokumentacji projektowej odrestaurowania elewacji budynku, oraz rewaloryzacji parku wraz z ogrodzeniem. Dalsze prace uzależnione są od pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania o które nieustannie zabiegamy.

Artykuł autorstwa Zdzisława Iwanickiego

Font Resize