Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia “Dom z Ser­cem” w Trzcińsku-Zdroju infor­muje, że w postę­po­wa­niu na zamó­wie­nie publiczne pro­wa­dzone w try­bie prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na “Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” jako wyko­nawca została wyło­niona firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„TEOKNA”

z ceną: 106.685,64 zł brutto
słow­nie: (sto sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć zł. 64/100).

Font Resize