Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Wymiana pokrycia dachowego nad wejściem głównym w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

  W wyniku złożenia przez Zarząd Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku Zdroju w marcu 2012 roku wniosku o dofinansowanie prac remontowych, polegających na wymianie pokrycia dachowego nad wejściem głównym wraz z obróbkami blacharskimi, Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 30.000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację powyższego zadania. W wyniku ogłoszonego…

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia “Dom z Ser­cem” w Trzcińsku-Zdroju infor­muje, że w postę­po­wa­niu na zamó­wie­nie publiczne pro­wa­dzone w try­bie prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na “Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” jako wyko­nawca została wyło­niona firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TEOKNA” z ceną: 106.685,64 zł brutto słow­nie: (sto sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć…

Font Resize