Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Zarząd Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju informuje, że w postępowaniu na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” jako wykonawca została wyłoniona firma:

Bemo Motors sp. z o.o.
ul. Pomorska 115 B, 70-812 Szczecin

z ceną: 102.090,00 zł brutto
słownie: (sto dwa tysiące dziewięćdziesiąt zł 00/100).

Font Resize