Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju informuje, że w postępowaniu na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę oleju opałowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”
Zastał wyłoniony dostawca:

OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z.o.o
UL. CHMIELEWSKIEGO 22 a, 70-028 SZCZECIN
z ceną : 3825,00 zł brutto za 1000 l
(trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć zł 00/100.).

Font Resize