Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju informuje, że w postępowaniu na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę oleju opałowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju” Zastał wyłoniony dostawca: OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z.o.o UL. CHMIELEWSKIEGO 22 a, 70-028 SZCZECIN z…

Przetarg na dostawę oleju opałowego

Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Trzcińsku-Zdroju, ul. Aleja Róż 1, zapra­sza do udziału w zamó­wie­niu publicz­nym na dostawę OLEJU OPAŁOWEGO pro­wa­dzo­nego w try­bie prze­targu nieograniczonego. Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zakup wraz z suk­ce­sywną dostawą ok. 50.000 litrów (w skali roku) oleju opa­ło­wego lekkiego. Więcej >>>

Font Resize