Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju
Wędkowanie 2016

Wędkowanie 2016

W dniu 29.07.2016 r. (piątek) mieszkańcy naszego domu uczest­ni­czyli w węd­ko­wa­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Domu Pomocy Spo­łecz­nej w Dęb­cach. W XX kon­kur­sie zdo­by­li­śmy trzecie miej­sce, ale naj­waż­niej­sza była wspólna zabawa i mile spę­dzony czas.

Warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne

Dnia 30.05.2016 w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju odbyły się warsztaty fotograficzne, które poprowadził fotograf Pan Paweł Woźniecki z Centrum Kultury w Chonie.W warsztatach udział brali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Trzcińska-Zdroju oraz Morynia.

SENI CUP 2016

SENI CUP 2016

W dniach 18 – 20 maj 2016 r. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w trzcińsku-Zdroju uczestniczyli po raz dziesiąty w Tur­nieju Kwa­li­fi­ka­cyj­nym Piłki Noż­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych Seni Cup 2016 w Pogo­rze­licy. Orga­ni­za­to­rami tej imprezy były Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych , Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Opieki Dłu­go­ter­mi­no­wej i Pomocy Spo­łecz­nej „Dom…

Strona 5 z 12« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »