Aktualności

Występ gimnazjalistów z Chojny

Dnia 08 marca 2014 z oka­zji Dnia Kobiet miesz­kań­ców naszego domu odwie­dziła mło­dzież z Gim­na­zjum w Choj­nie, orga­ni­zu­jac kon­cert życzeń

Goszków 2013

W dniu 20.09.2013 r. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju wzięli udział w IV Powiatowej Olimpiadzie Integracyjnej o Puchar Starosty Gryfińskiego. Impreza odbyła się jak co roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Uczestnicy musieli wykazać się w grupowym współzawodnictwie zręcznością, szybkością i dokładnością w niecodziennych konkurencjach takich jak: bieg slalomem ze świnią zrobiona z worka i trocin, odnalezienie na czas jak największej ilości ziemniaków zakopanych w taczce piachu oraz rzut kaloszem do koła. Inicjatywą Olimpiady było integracja, współpraca drużynowa i przede wszystkim dobra zabawa. Wszyscy uczestnicy otrzymali puchar i medale z rąk w-ce Starosty Pana Jerzego Millera.

Pożegnanie lata 2013 – Festyn pieroga

Stowarzyszenie „Dom z sercem” w Trzcińsku Zdroju zorganizowało imprezę integracyjną pn. „Pożegnanie lata 2013- festyn pieroga”, które odbyło się 05.09.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju. Wzięło w nim udział 12 placówek pomocy społecznej z województwa zachodniopomorskiego takie jak: DPS Trzcińsko- Zdrój, DPS Dolice, DPS Dębce, DPS Moryń, DPS Pyrzyce, DPS Nowe Czarnowo, DPS Szczecin, Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, Wychowankowie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Trzcińsku Zdroju, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie, WTZ z Goszkowa, DPS Resko.

Tegoroczny program imprezy obejmował część oficjalną, konkursową i taneczno – rozrywkową. Spotkanie rozpoczął o godz. 11.00 przewodniczący Stowarzyszenia „Dom z sercem” pan Zdzisław Iwanicki uroczystym powitaniem gości i nagrodzeniem mieszkańców DPS Trzcińsko-Zdrój biorących aktywnie udział w życiu naszego Domu, a także za czynny udział w terapii zajęciowej, doceniając w ten sposób ich zaangażowanie.

Tematem przewodnim tegorocznej imprezy były pierogi, to też głównym punktem był konkurs lepienia pierogów na czas. Jury oceniało czas, ilość i jakość wykonanych pierogów. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny z każdej placówki. Wspólnie ulepiono 675 pierogów w czasie 30 minut. W konkursie brali również udział: przedstawiciele zarządu powiatu, dyrektor PCPR , dyrektorzy placówek, przedstawiciele TZMO i pracownicy DPS. Konkurs dostarczył wszystkim świetnej zabawy i dużo śmiechu. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

Po części konkursowej, wszystkich uczestników zaproszono do wspólnej zabawy przy muzyce do której przygrywał zespół muzyczny „Składak” z Mieszkowic. Imprezę zakończono o godzinie 15.00, wzięło w niej udział blisko 200 osób.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie i okazaną pomoc w organizacji tej imprezy.

Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego

W dniu 07.09.2013 roku podczas uroczystej wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego „Nie od razu Polskę zbudowano”, które odbyły się w zespole pałacowo-parkowym w Siemczynie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Biura Dokumentacji Zabytków uhonorował Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku – Zdroju dyplomem uznania za szczególne zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie, które od 2008 roku prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w historycznym zespole dawnych zabudowań domu zdrojowego nieustannie stara się remontować i prawidłowo utrzymywać te obiekty odznaczające się wysokimi walorami kulturowymi.

Dyplom odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Wojciecha Drożdża, Przewodniczący Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Pan Zdzisław Iwanicki.

Biesiada u Bronka

Dnia 5 lipca mieszkańcy naszego domu wzięli udział w „Biesiadzie u Bronka” w rytmach latynoskich. Impreza organizowana była przez Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie przy ulicy Broniewskiego .Oprócz prezentacji muzycznych mogliśmy wziąć udział w przedstawieniu kabaretowym przygotowanym przez organizatorów, a także skosztować tradycyjnych potraw meksykańskich.

Wędkowanie

Dnia 27 czerwca mieszkańcy naszego domu uczestniczyli w wędkowaniu na Regalicy zorganizowanym przez Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. W konkursie udało nam się złowić tylko jedna rybę ale najważniejsza była wspólna zabawa i mile spędzony czas.

VI Przegląd Piosenki Żeglarskiej

21 czerwca mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju brali udział w VI Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej w Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie przy ul. Romera. Co rocznie bierzemy udział we wspólnym biesiadowaniu i prezentujemy twórczość w zakresie piosenki żeglarskiej.

Festiwal Piosenki Religijnej pn. „Rio w Moryniu”

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju 13.czerwca brali udział w Festiwalu Piosenki Religijnej pn. „Rio w Moryniu” organizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu.

Impreza zainspirowana była zbliżającymi się obchodami Światowych Dni Młodzieży w Brazylii którym patronować będzie Ojciec Święty Franciszek. W przeglądzie brały udział placówki pomocy społecznej z woj. zachodniopomorskiego i zaprzyjaźnione instytucje z Morynia i okolic. W czasie trwania festiwalu przypominane były obchody Świtowych Dni Młodzieży z poprzednich lat , mieszkańcy prezentowali pieśni i piosenki religijne które towarzyszyły tym obchodom, dzięki temu mogliśmy poczuć namiastkę atmosfery która towarzyszyła tym dniom. Impreza była radosna i wzniosła. Dziękujemy za to że mogliśmy w niej uczestniczyć.

Seni Cup 2013

W dniach 22-24 maja, mieszkańcy naszego Domu, brali udział po raz siódmy w Turnieju Kwalifikacyjnym Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup 2013 w Wieleniu. Organizatorami tej imprezy były TZMO, Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Dom Pod Słońcem” oraz Fundacja „ Razem Zmieniamy Świat”. Corocznym celem rozgrywek, jest integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie ze społeczeństwem w oparciu o zasady akceptacji, zrozumienia i wzajemnego szacunku, oraz popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców DPS-ów i innych placówek długoterminowych. W turnieju brały udział 24 drużyny. Ze względu na wiek i stan zdrowia, nasi podopieczni nie podjęli rywalizacji na boisku w meczach kwalifikacyjnych, natomiast nie mieli sobie równych w wielu konkursach sportowych, odbywających się równorzędnie z meczami na boisku w Kaszczorze. Wszystkim drużynom służyliśmy gorącym dopingiem.Podczas turnieju braliśmy również udział w konkursie plastycznym, wieczorku artystycznym i oczywiście we wspólnej zabawie w stylu hippi. Takie spotkania dają możliwość naszym mieszkańcom nawiązania nowych i podtrzymywania nawiązanych już znajomości, a także choć na chwilę zapomnieć o własnych słabościach i niepełnosprawności. Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w fantastycznym turnieju i atrakcje podczas całego pobytu. Z głowami pełnych wspomnień i wrażeń, nie możemy doczekać się kolejnej 14-tej edycji Turnieju Kwalifikacyjnego Seni Cup.